MonkeyMiner

SLA management

Veel organisaties zijn afhankelijk van Service Level Agreements (SLA), die de voortgang van bedrijfskritische IT-processen moeten waarborgen. Voor de IT-afdeling is SLA management essentieel om te waarborgen dat afspraken worden nageleefd.

Process Mining stelt een IT-afdeling in staat om een SLA op een data gedreven en objectieve wijze te monitoren. Data uit verschillende bronnen kan eenvoudig worden gecombineerd, zodat er een objectief en waarheidsgetrouw beeld ontstaat na het analyseren van de ware prestaties.

Met de resultaten van Process Mining kunnen knelpunten in de naleving van SLA-afspraken worden geïdentificeerd en kan de kwaliteit van de dienstverlening continu worden verbeterd.

SLA management

Voordelen met MonkeyMiner

Controleer naleving SLA afspraken

Analyseer de doorlopen stappen binnen het proces van uitgevoerde service calls en controlleer of deze conform de gemaakte SLA afspraken zijn uitgevoerd.

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS