Process Mining

BPM en Lean Six Sigma

Process Mining voor BPM en

Lean Six Sigma

Process Mining voor BPM en Lean Six Sigma is een methodiek die is gebaseerd op een objectieve data gedreven aanpak. Doordat organisaties digitaal transformeren is er steeds meer procesdata beschikbaar. Door met behulp van Process Mining deze data te visualiseren, kunnen knelpunten feitelijk worden geïdentificeerd op basis van analyses van data.

Voor het verbeteren van processen werd tot voor kort binnen het Business Process Management vakgebied traditioneel de methode van modelgebaseerde procesverbetering gehanteerd. Hierbij worden, veelal op basis van een subjectieve beschrijving van proceseigenaren, procesmodellen opgesteld.

Met de resultaten van Process Mining krijg je inzicht in het werkelijke verloop van een proces en daardoor een op feiten gebaseerd procesmodel. Hiermee kun je structureel aan de slag met het doorvoeren van verbeteringen. Juist door vervolgens met Process Mining processen te blijven monitoren, krijg je inzicht in de prestaties van een proces zoals doorlooptijden, wachttijden maar ook re-work en uitzonderingsgevallen.

BPM

Lees over de toepassingen van Process Mining voor BPM en Lean Six Sigma

Dienstverlening

Optimaliseren van processen

Door het verkrijgen van inzicht in de knelpunten van een proces kunt u doelgericht verbeteringen aanbrengen.

Lees meer over processen digitaliseren

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS