Monkeyminer

Fraude opsporen

Fraude opsporen kan steeds vaker door gebruik te maken van patronen in je bestaande data. Overal waar financiële transacties plaatsvinden, bestaat er de mogelijkheid tot het plegen van fraude. Fraude heeft niet alleen een grote impact op de budgetten en de bedrijfsresultaten van organisaties, maar ook op het vermogen om die klanten te bedienen die legitiem jouw hulp nodig hebben.

Door gebruik te maken van bestaande data, kun je met Process Mining snel en nauwkeurig niet voor de hand liggende patronen in processen signaleren en identificeren, die duiden op afwijkend gedrag, waarbij mogelijk sprake is van fraude. Het fraude opsporen gebeurt op basis van bestaande data en is eenvoudig te implementeren.

Als resultaat van Process Mining kun je tijdige interventies inpassen binnen jouw processen en fraude opsporen en vroegtijdig bestrijden of zelfs voorkomen. Als gevolg kun je de schade door fraude voor zowel je organisatie als je klanten beperken.

fraude

Voordelen faude opsporen met MonkeyMiner

U

Identificeren van patronen van fraude

Ga verder dan eenvoudige fraude-identificatiemethoden door ingewikkelde patronen te vinden in uw data.

Monitoren van activiteiten voor kenmerken van fraude

Pas Process Mining structureel toe op grote hoeveelheden data en let voortdurend op tekenen van verdacht gedrag.

Vroegtijdig ingrijpen bij fraude

Detecteer fraude snel in een proces en onderneem actie, voordat het een schadelijke impact heeft.

Reduceren van kosten

Voorkom of minimaliseer fraude en verminder onterechte uitgaven van budgetten en bijbehorende kosten, die anders uw processen onnodig belasten.

Verbeteren van de dienstverlening

Door fraudedetectie binnen processen, kan de dienstverlening zich concentreren op legitieme klanten.

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS