Process Mining

Zorg

Process Mining in de zorg  

Voor een effectieve en duurzame gezondheidszorg willen en moeten zorgorganisaties zich continu aanpassen aan de eisen van hun omgeving. Process Mining in de zorg is een ideale methodiek om een directe bijdrage te leveren bij het realiseren van deze doelen en het verbeteren van de zorgprocessen.

Van zorginstellingen wordt verwacht dat ze meer en betere zorg leveren tegen alsmaar lagere kosten. En tegelijkertijd worden zorgorganisaties geconfronteerd met patiënten die steeds kritischer worden.

Process Mining in de zorg verschaft inzichten in processen voor het aanpakken van grote uitdagingen als:

zorg

Digitalisering van de zorg

Sterke toename van de zorgvraag

Complexe capaciteitsplanning van zorgverleners

De veranderende houding van de patiënt

Onder druk staande zorgbudgetten

Lees over Process Mining in de zorg

Dienstverlening

Digitaliseren van processen

Stem processen nog beter op elkaar af op het stellen van diagnoses, effectiever maken van behandeltrajecten en het proactief voorkomen van gezondheidsproblemen.

Lees meer over processen digitaliseren

Optimaliseren van de klantbeleving

Stel binnen uw zorgprocessen de patiënt centraal, inventariseer hun behoeften en lever de juiste zorg die daadwerkelijk nodig is.

Lees meer over klantbeleving optimaliseren

Risk Management

Grip krijgen op kosten

Houd grip op de bekostiging om de zorg betaalbaar te houden, te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en te kunnen investeren in kwaliteit en innovatie.

Lees meer over kosten beheersen

Efficiënt naleven van richtlijnen en protocollen

Automatiseer de verantwoording voor het verlenen van zorg en help uw zorgverleners om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren of meer zorg te verlenen.

Lees meer over richtlijnen en protocollen naleven

Beveiligen en privacy van zorgdata

Ga bewust om met de beveiliging en de privacy van verkregen zorgdata en leg verantwoording af voor het naleven van controlemaatregelen.

Lees meer over data beveiligen en privacy

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS