Process Mining

Woningcorporaties

Process Mining voor woningcorporaties 

Woningcorporaties hebben de komende jaren grote thema’s op de vernieuwingsagenda staan, zoals digitaliseren en professionalisering van de informatievoorziening. Process Mining voor woningcorporaties is een ideale methodiek om een directe bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelen en het verbeteren van corporatie processen.

Binnen het samenwerkingsverband ‘Digitalisering en informatievoorziening’ streven alle partijen in de corporatiesector ernaar om vanaf 2022 informatie met elkaar te gaan delen. Om dit streven te realiseren is het van belang dat de basis van alle relevante processen en data:

woningcorporaties

van goede kwaliteit is

+

Eenvoudig uit te wisselen is

onderling goed vergelijkbaar is

Met behulp van Process Mining voor woningcorporaties kun je door praktische analyses snel inzicht krijgen in de bestaande processen.

Als resultaat van Process Mining kun je deze processen op eenvoudige wijze met elkaar vergelijken en uitwisselen met andere corporaties en ketenpartners. Vervolgens kun je vanuit een uniforme aanpak bepalen welke processen en data verdere digitalisering vereisen en waar procesverbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Lees over Process Mining voor woningcorporaties

Dienstverlening

Optimaliseren klantbeleving (zoals huurdersoordeel)

Informeer huurders tijdig en verschaf duidelijkheid over uw processen voor het betrekken of verlaten van een woning of het uitvoeren van reparaties.

Lees meer over klantbeleving optimaliseren 

Wettelijke taak

Efficiënt naleven van richtlijnen en protocollen

Verschaf de Autoriteit Woningcorporaties en uw Raad van Toezicht inzicht in hoe uw processen functioneren bij het naleven van richtlijnen, wet- en regelgeving.

Lees meer over richtlijnen en protocollen naleven

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS