Process Mining

Meander Medisch Centrum

Process Mining geeft inzicht in het Mammacare proces bij Meander

Meander Medisch Centrum heeft de ambitie om met elkaar elke dag de beste zorg te leveren. Uitgangspunten daarbij zijn klantvriendelijkheid, deskundigheid en betrouwbare zorg. Meander Medisch Centrum biedt zorg aan de ruim 320.000 inwoners in de regio. Het ziekenhuis werkt daarbij intensief samen met onder meer huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de zorgverzekeraars. Om de klantvriendelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid van de zorg aan te tonen en te borgen beschikt Meander Medisch Centrum over een groot aantal keurmerken. Een van de belangrijke kwaliteitsindicatoren voor borstkankerzorg is het “roze lintje” van de Borstkankervereniging Nederland (BVN).

meander medisch centrum logo

Kenmerken Meander Medisch Centrum

2.230 medewerkers

Zorg voor 320.000 mensen in de regio

In 2018 tweede bij de Ziekenhuis Top 100 van het AD

NIAZ-geaccriditeerd, voor aantoonbaar kwaliteit

Process Mining in de zorg

Ten behoeve van het roze lintje worden eisen gesteld aan de behandeling. Bijvoorbeeld het terecht kunnen binnen één dag en diezelfde dag nog een diagnose stellen. Maar ook het aantal weken waar binnen een operatie dient plaats te vinden. Om de gevraagde inzichten te geven en aan te tonen dat aan de vereisten wordt voldaan kost veel tijd en inspanning. De data moet bij elkaar gezocht worden en vervolgens handmatig geanalyseerd worden om vast te stellen of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Daarnaast biedt het handmatig berekenen van de doorlooptijden geen handvaten voor verbetering of nadere analyse. Wat zijn de uitzonderingen? Zien we verschillen tussen patiëntgroepen? Is er een grote spreiding in de doorlooptijden? Welke patronen herkennen we? Op basis van deze inzichten is verdere verbetering van de behandeling mogelijk.

meander klantcase

Met behulp van MonkeyMiner wil men geautomatiseerd inzicht krijgen in de gevraagde doorlooptijden en daarnaast inzicht krijgen in het proces.

Klantcase Meander Medisch Centrum

Inzicht in het Mammacare proces bij Meander Medisch Centrum

Process Mining bij Meander Medisch Centrum

Kim Brons: “Op basis van de Mammacare case heb ik MonkeyMining gevraagd om ons te begeleiden in het traject. Voor ons was het traject een praktische eerste kennismaking met Process Mining voordat we het gebruik van Process Mining breder inzetten in de organisatie.”

Voor ons was het traject een praktische eerste kennismaking met Process Mining.

Het traject startte met het scherp krijgen van de vraagstelling. Welke onderbouwing en kwantificering is voor het roze lintje relevant? Om welke doorlooptijden en wachttijden gaat het? Op basis van de vraagstelling is de benodigde data geïnventariseerd. Ook is er in een data-discovery sessie gevalideerd dat de data voorhanden was om de vraagstelling te beantwoorden.

Kim: “Het verkrijgen van de benodigde data was eenvoudig. Om data te verkrijgen werd gebruik gemaakt van het Data warehouse. Gedurende het traject hebben we de scope en dataset in overleg met de betrokkenen en ter ondersteuning van de beantwoording van de vraag zelfs uitgebreid. Dit gaf ons nog meer inzicht. Vooraf hadden we niet gedacht dat dit zo eenvoudig zou zijn.”

Het verkrijgen van de benodigde data was eenvoudig.

In een tweetal workshops hebben we de processen geanalyseerd met behulp van de MonkeyMiner Process Mining software. Vervolgens hebben we ingezoomd op de informatie ten behoeve van het roze lintje. Op basis daarvan konden we laten zien dat Meander Medisch Centrum voldeed aan de gestelde eisen. Bovendien kregen de betrokkenen inzicht in de daadwerkelijke geleverde zorg en verbetermogelijkheden.

Op basis daarvan konden we laten zien dat Meander Medisch Centrum voldeed aan de gestelde eisen. Bovendien kregen de betrokkenen inzicht in de daadwerkelijke geleverde zorg en verbetermogelijkheden.

De resultaten met Process Mining

Het traject heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Accuraat inzicht in aantallen, doorlooptijden en wachttijden in het behandeltraject;
  • Aantonen dat de behandeling voldoet aan de door BVN gestelde eisen voor het roze lintje;
  • Inzicht in de geleverde zorg;
  • Inzicht in afwijkende behandeltrajecten;
  • Verbetermogelijkheden geïdentificeerd;
  • Aantoonbare toegevoegde waarde van Process Mining met MonkeyMiner.

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS