Process Mining

Isala

Isala gebruikt Process Mining
voor zicht in zorgpaden

Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Ze waarborgen samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Isala staat voor kwaliteit van zorg en persoonlijke betrokkenheid. Ze vinden het belangrijk dat de patiënt de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft. Kwalitatief goede zorg, die bijdraagt aan het herstel en kwaliteit van leven. Isala is een mProve-ziekenhuis: een combinatie van vijf vooroplopende ziekenhuizen die elkaar gevonden hebben in hun streven om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren.

Isala

De inzet van een behandeling is niet ‘alles doen wat mogelijk is’, maar dat doen wat de patiënt meerwaarde oplevert. Isala geeft patiënten daarbij steeds meer de regie over hun zorg en gezondheid, vanuit hun eigen leefsituatie, ondersteund met de modernste e-health oplossingen. Waar mogelijk verlenen ze zorg bij hen thuis. Connected care helpt daarbij. Isala gelooft in deze ontwikkeling en zet technologische vernieuwingen zo in dat ze de zorg voor onze patiënten merkbaar beter maakt.

Patiëntwaarde = (Veiligheid + Uitkomsten van Zorg + Beleving) / (Kosten + Verspilling)

Kenmerken 

6.500 zorgverleners

640.000 patiënten

€700.000.000 omzet

225.591 Verpleegdagen

De uitdaging: optimale patiëntwaarde

Het streven van Isala is optimale patiëntwaarde te bieden. Daarvoor wordt vanuit het programma value-based healthcare (VBHC) gewerkt aan het inrichten van de zorgprocessen om optimale patiëntwaarde te leveren. Dit wordt gedaan met zogenoemde Patient Reported Experience Measures (PREMs) en Patient Reported Outcome Measures (PROMs). In een vijftal sessies wordt het huidige zorgpad in beeld gebracht, surveys en directe input van patiënten gebruikt om het optimale zorgpad vast te stellen.

Ben je benieuwd naar onze andere klantcases?

Process Mining & VBHC

Isala heeft Process Mining ingezet in het kader van VBHC om zicht te krijgen op het huidige zorgpad van de patiënten en de praktijkafwijkingen. Daarnaast wordt Process Mining gebruikt om het nieuwe zorgpad te monitoren. Belangrijk aandachtspunt was om daarbij inzicht te krijgen in de effecten van de aanpassingen. Leidden de verbeteringen inderdaad tot verandering van het zorgpad en andere uitkomsten (PREMs & PROMs)?

Naast het inzetten van Monkey Miner voor VBHC was een doelstelling om vast te stellen of Process Mining toegevoegde waarde heeft en kan worden toegepast. Om daar een goed beeld van te krijgen is gekozen voor een zeer complexe aandoening (ziekte van Kahler) en een meer eenduidig zorgpad (Heup-Knie).

“Process Mining geeft inzicht in hoe het zorgpad daadwerkelijk loopt”

De resultaten

De belangrijkste resultaten:

  • Inzicht in de zorgpaden en verbetermogelijkheden op basis waarvan de patiëntwaarde kan worden geoptimaliseerd;

  • Inzicht in het aantal patiënten dat de verschillende routes van het zorgpad gebruikt, hierdoor betere inschatting op de effecten van de verbeteringen;
  • Process Mining is bij complexere aandoeningen zeer geschikt om te ontdekken hoe de behandeling wordt vormgegeven;
  • Voor aandoening waarbij de behandeling meer eenduidig is helpt Process Mining om te monitoren en te verbeteren;
  • Door het gebruik van Process Mining krijg je een goed beeld van hoe het daadwerkelijk in de praktijk gaat; 
  • Door het delen van de best practices van de verschillende regio’s wordt het zorgpad beter.

“Met Process Mining zien we het effect van verbeteringen”

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS