Process Mining

De Alliantie

Process Mining helpt in- en doorstroom huurders optimaliseren

De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werkt de Alliantie aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede huizen in fijne buurten. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten. Zoveel mogelijk huurders een passende woning bieden, dat is de uitdaging. Het werkgebied van de Alliantie beslaat Amsterdam, Gooi & Vechtstreek, Almere en Amersfoort. Het verkorten van de wachtlijsten en stimuleren van de doorstroming is een belangrijke uitdaging.

alliantie logo

Kenmerken De Alliantie

62.849 verhuureenheden

15 gemeenten

€10.000.000.000 marktwaarde

600 medewerkers

De uitdaging: optimaliseren instroom & doorstroom

Om wachtlijsten te verkorten en woningzoekenden zo snel mogelijk aan een goede woning te helpen streeft de Alliantie naar een zo kort mogelijke leegstand (derving). Daarnaast wil de organisatie de leegstand zo goed mogelijk benutten voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud, verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de woning. Naast het positieve effect dat korte leegstand op de wachtlijsten en doorstroming heeft is het ook positief voor de huuropbrengsten.

We hebben het proces van instroom en doorstroom van huurders aanzienlijk kunnen verkorten dankzij Process Mining

Ben je benieuwd naar onze andere klantcases?

Onze aanpak bij de Alliantie

We hebben in een traject van 2 maanden een analyse en verbetertraject uitgevoerd voor de Alliantie. We zijn gestart met het scopen van de opdracht, identificeren van de belangrijkste vraagstukken en knelpunten. Op basis daarvan hebben we in een data-discovery sessie met de functioneel beheerders de benodigde data verzameld en deze data met behulp van het datalab verrijkt zodat we konden gaan Process Minen. In een drietal analyse workshops zijn we door de volgende fases heen gegaan:

 

  • Process discovery; hoe loopt het proces?
  • Process conformance; voldoet het proces aan de verwachtingen?
  • Process improvement; welke verbeteringen zijn er mogelijk?

“MonkeyMining heeft ons inzicht gegeven hoe het proces van uitstroom, inspecties en instroom in de praktijk loopt en waar we dit proces kunnen verbeteren”

De resultaten

De belangrijkste resultaten:

  • Inzicht in de processen, knelpunten en verbetermogelijkheden op basis waarvan we processen kunnen versnellen en deze effectiever en efficiënter kunnen maken.
  • Inzicht in de doorlooptijd van het totale proces en de individuele stappen.
  • Inzicht in knelpunten en verbeterpotentieel, maar ook zicht op problemen met data kwaliteit.
  • Door een betere afstemming van het onderhoud, kan de huureenheid sneller verhuurd worden.
  • Door het delen van de best practices van de verschillende regio’s wordt het proces efficiënter en de doorlooptijd korter.
  • Onderbouwen van business case voor verbeteringen; Fact based en data gebaseerde beslissingen, waarvan we de uitvoering en effectiviteit kunnen monitoren.

“MonkeyMining heeft laten zien dat als we het onderhoud beter afstemmen en plannen kunnen we de leegstand met 25% verkorten”

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS