Steeds meer organisaties en auditors raken overtuigd van het nut van Proces Mining in de audit-praktijk. Maar wat is er nodig om daar succesvol mee aan de slag te gaan? Ik schreef al een blog over audits vereenvoudigen en versnellen met Proces Mining. In dit blog besteed ik aandacht aan de belangrijkste elementen.

process mining audits

Proces Mining software en implementatie

Vanzelfsprekend heb je Proces Mining software nodig. Ik kan je er wel één aanbevelen?! 😉 Naast de functionaliteit in relatie tot wensen en ambities zijn aspecten als security, cloud of on premise, schaalbaarheid en gebruikte algoritmes van belang. Na de selectie van de juiste oplossing moet je zorgen dat de revelante data in het Proces Mining-platform beschikbaar is. Inmiddels hebben we in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met zowel de meest gebruikte als exotische IT systemen. Daardoor kunnen we snel zorgen dat je juiste informatie voor analyse en ondersteuning van de auditing beschikbaar is.

Proces Mining opleiding en training

Om te zorgen dat je snel en effectief gebruik kunt maken van Proces Mining in het kader van auditing is opleiding en training van de betrokkenen relevant. Een andere manier van werken vereist de juiste kennis van Proces Mining, de software en de mogelijkheden. Daarnaast is kennis van dataopslag en databeheer van belang voor een juiste interpretatie. Vaak leiden we betrokkenen afhankelijk van hun rol op. Gebruikers van MonkeyMiner krijgen een andere opleiding dan de gebruikers van de analyse resultaten.

  Aanpassingen van de audits

  Naar de opleiding van de betrokkenen in Proces Mining, adviseren we een workshop om te bepalen hoe jullie Proces Mining in gaan zetten bij audits. Daarmee creëer je draagvlak en bied je ruimte om eventuele zorgen te uiten. We zien in de praktijk vaak dat betrokkenen enthousiast zijn over de mogelijkheden van Proces Mining, maar dat ze moeite hebben het direct in de praktijk toe te passen.

  Door in de workshop concreet te maken voor welke processen en elementen van de audit je Proces Mining gaat inzetten neem je die drempel weg. Je bepaalt heel concreet waar Proces Mining je antwoorden op moet geven die relevant zijn voor de audit. Afhankelijk van de complexiteit en het draagvlak zou je er ook voor kunnen kiezen om Proces Mining in pilotvorm of ter ondersteuning in te zetten. Zodat je in de volgende audit er volledig mee aan de slag kan.

  Welke voordelen biedt Proces Mining voor audits?

  • Verkort de audittijd. Interviews en doornemen van documentatie om inzicht te krijgen in processen zijn overbodig. De tijd kan besteed worden aan waar de audits echt om draaien.
  • Vermindert de tijd die organisaties besteden aan het voorbereiden van de audits en maken van documentatie.
  • Toont het ‘echte’ proces, niet het beoogde proces. Daarnaast krijg je direct allerlei kwantitatieve informatie over het proces. Je krijgt direct inzicht in alle afwijkingen en uitzonderingen.
  • Met Proces Mining kan de audit worden uitgevoerd op de totale dataset in plaats van op een steekproef. Je kunt direct zien op basis van de totale dataset hoe in control het proces is en zien wat outliers zijn.
  • Naast het vaststellen of een organisatie in control is kunnen veel gerichter verbeteringen worden aangedragen, inclusief de ROI.

  Bovenstaande voordelen maken duidelijk dat Proces Mining meer en meer gebruikt zal worden in de auditpraktijk. Tja, het is onvermijdelijk, maar Proces Mining zal de manier waarop mensen werken gaan veranderen.

  Wil je een eerste kennismaking met Proces Mining? Schrijf je in voor onze masterclass.

    Zelf aan de slag met Process Mining binnen jouw organisatie?

    Schrijf je in voor de gratis Masterclass!

    Roderick Schreuder

    Roderick Schreuder

    Roderick Schreuder is een technologie ondernemer en data science expert. Hij heeft + 20 jaar ervaring in verschillende sectoren bij organisaties zoals Philips, ING, Heerema, Achmea, NXP en Belastingdienst. Sinds 2006 is hij betrokken bij BiZZdesign en heeft zich recent gestort op de data science techniek ‘Process Mining’ bij MonkeyMining. Roderick is regelmatig gastspreker op conferenties en congressen en wordt regelmatig gevraagd om technologie inspiratiesessies voor directies en management teams te faciliteren. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool en Business University Nyenrode.

    Ben je overtuigd?

    Begin gelijk met de MonkeyMiner!

    GRATIS MASTERCLASS