Bij processen horen vaak uitgebreide processtappen met de bijbehorende knelpunten en mogelijkheden tot optimalisatie. Process Mining kan hierbij een uitkomst zijn. Het maakt processtappen overzichtelijk door deze te visualiseren. Process Mining is breed toepasbaar in iedere organisatie. Het is een kwalitatieve data science techniek en dus niet afhankelijk van grote aantallen. De laatste tijd zien we dat Process Mining binnen de zorg steeds meer gemeengoed begint te worden. Een van de organisaties die veel ervaring heeft op dit terrein is Beter Healthcare. Zij illustreren een aantal toepassingsgebieden binnen de zorg: procesoptimalisatie, zorgpad of zijpad en medicijn toepassing.

process mining zorg

Process Mining voor procesoptimalisatie binnen de zorg

Process Mining schetst de wegen die door patiënten worden afgelegd en maakt de juiste procesverbeteringen inzichtelijk. Bij Process Mining maakt men gebruik van ‘event logs’ uit de zorgsystemen die instellingen vaak in gebruik hebben. In deze event logs staat welke activiteiten, op welk moment en door welke resources voor welke patiënt zijn uitgevoerd. Process Mining is een combinatie van technieken die deze event logs van duizenden uitgevoerde processen combineert in één visueel procesdiagram met de bijbehorende statistieken. Hierdoor krijg je inzicht in het daadwerkelijke verloop van je proces en worden verspillingen zichtbaar gemaakt. Processen kunnen hierdoor op een relatief eenvoudige wijze geoptimaliseerd worden. Meer weten? Lees het uitgebreide blog hier.

Process Mining: zorgpad of zijpad?

Ziekenhuizen geven aan dat zorgpaden doelmatige, veilige en efficiënte zorg bevorderen. Hoe goed zij deze zorgpaden uitvoeren en of zij zijsporen bewandelen, kun je meten met behulp van Process Mining. Process Mining maakt inzichtelijk welke paden daadwerkelijk worden bewandeld en hoe deze worden bewandeld. Uit deze informatie kunnen vervolgens verbeteringen van het zorgpad plaatsvinden.

Op basis van event logs wordt het daadwerkelijke (door de patiënten doorlopen) proces grafisch weergegeven en vergeleken met het beoogde proces. Hierdoor wordt op een overzichtelijke manier duidelijk of en welke zijpaden er bewandeld worden. Deze zijpaden kunnen vervolgens worden teruggedrongen of zelfs worden geëlimineerd, waardoor het zorgproces op de meest efficiënte manier wordt doorlopen. Meer weten? Lees het uitgebreide blog hier.

Process Mining om verspilling bij medicatietoediening te voorkomen

Het proces van medicatiebereiding en -toediening bestaat uit veel stappen. Deze stappen moeten allemaal in de juiste volgorde en op het juiste moment uitgevoerd worden. Fouten in dit proces kunnen leiden tot verspilling. Process Mining helpt verspilling en tijdverlies te verminderen. Timing, menselijk handelen, onvoorziene situaties en simpelweg een verandering in de situatie van de patiënt kunnen de efficiëntie van het proces beïnvloeden.

Medicatie wordt vaak teruggestuurd, waardoor er verspilling van tijd en geld optreedt. Waarom en wanneer deze medicatie wordt teruggestuurd kan duidelijk worden door Process Mining in te zetten. Rondom de bereiding en toediening worden verschillende acties vastgelegd in de systemen van de zorginstelling. De applicatie legt dit automatisch weer vast in de event logs. Hierdoor kunnen eventuele patronen worden ontdekt en kunnen er aanpassingen worden gedaan. Verspilling van medicatie kan op deze manier verminderd worden.

Process Mining is dus binnen de zorg erg nuttig. Wachttijden worden verminderd en patiënten worden sneller geholpen, doordat de processen van de zorgpaden worden geoptimaliseerd. Ben jij nou benieuwd naar MonkeyMiner, de Process Mining tool die Beter Healthcare gebruikt? Neem dan contact met ons op. Volg bijvoorbeeld onze gratis masterclass of vraag een demo van MonkeyMiner aan. Ook kun je de klantcase van Isala lezen. 

Meer weten hoe je Process Mining kunt toepassen voor betere zorg en beheersbare kosten? Zie onze blog over Process Mining binnen VBHC.

   Zelf aan de slag met Process Mining binnen jouw organisatie?

   Schrijf je in voor de gratis Masterclass!

   Roderick Schreuder

   Roderick Schreuder

   Roderick Schreuder is een technologie ondernemer en data science expert. Hij heeft + 20 jaar ervaring in verschillende sectoren bij organisaties zoals Philips, ING, Heerema, Achmea, NXP en Belastingdienst. Sinds 2006 is hij betrokken bij BiZZdesign en heeft zich recent gestort op de data science techniek ‘Process Mining’ bij MonkeyMining. Roderick is regelmatig gastspreker op conferenties en congressen en wordt regelmatig gevraagd om technologie inspiratiesessies voor directies en management teams te faciliteren. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool en Business University Nyenrode.

   Ben je overtuigd?

   Begin gelijk met de MonkeyMiner!

   GRATIS MASTERCLASS