Het streven van iedere zorginstelling en van ieder ziekenhuis is betere zorg en kwaliteit leveren tegen aanvaardbare kosten. Veel organisaties adopteren daarbij Value Based Healthcare (VBHC) van Porter. Belangrijkste principes binnen VBHC zijn organiseren rondom de patiënt, meten van uitkomsten en kosten, ketenfinanciering, ketenzorg, verspreid best practices en ondersteunende technologie.

In deze blog leg ik uit welke waarde Process Mining binnen VBHC kan spelen en dat Process Mining een hartstikke handige ondersteunende technologie is. Met behulp van Process Mining kan de implementatie van VBHC worden versneld en de impact worden vergroot.

process mining VBHC

Organiseren rondom de patiënt

Een van de belangrijke uitgangspunten van Value Based Healthcare (VBHC) is het organiseren van de zorg rondom de patiënten. Immers de klant bepaalt de waarde van de geleverde zorg. Met Process Mining geef je op basis van data uit het EPD inzicht in het zorgpad van de patiënten. Zo kun je exact zien hoe het zorgpad er voor een bepaalde aandoening uitziet en wat de afwijkingen zijn. Daarnaast is het mogelijk om verschillen tussen patiëntgroepen, behandelend artsen en locaties te signaleren.

Bijvoorbeeld dat arts A een patiënt vaker ziet voordat er een operatie gepland wordt dan arts B. Of dat de wachttijd tot radiologie er op locatie C voor zorgt dat patiënten daar langer moeten wachten op een diagnose. Process Mining biedt je daarmee een goed inzicht in de mogelijke verbeterinterventies. Het geeft daarnaast een goed houvast om onderling afspraken te maken en KPI’s te bepalen.

Daarnaast biedt Process Mining een uitstekende manier om deze interventies te borgen. Door wekelijks naar de resultaten te kijken kun je zien of het bedachte procespad gevolgd wordt. Waar zitten de afwijkingen? Wat is nodig om de verbeterinterventie wel succesvol te implementeren of moet je de interventies misschien aanpassen?

Meten van uitkomsten en kosten

De uitkomsten (PREMs & PROMs) en kosten van de patiënt kun je direct relateren aan het zorgpad dat je met Process Mining inzichtelijk hebt gemaakt. Bijvoorbeeld door te analyseren of er verschillen zijn tussen zorgpaden van patiënten met verschillende uitkomsten. Zijn patiënten meer tevreden als er meer persoonlijk contact is of wanneer ze niet elke keer naar het ziekenhuis hoeven te komen? Kunnen we zien of patiënten met een complicatie een ander zorgpad volgen?

Door de kosten te relateren aan de resultaten van Process Mining zie je snel waar verbeterinterventies ook leiden tot lagere kosten.

Ketenfinanciering

Ketenfinanciering staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Toch handig om te weten dat Process Mining daar in de toekomst een waardevolle rol in kan spelen. Daarnaast kan het ook interessant zijn om zonder Ketenfinanciering naar de kosten in de zorgketen te kijken. Wat is bijvoorbeeld de impact op de totale kosten of kwaliteit wanneer we de keten anders inrichten?

Als je Process Mining toepast en de kosten koppelt aan je Process Mining resultaten heb je een uitstekende basis voor dit soort vraagstukken en ketenfinanciering. Je weet immers wat een patiënt met een bepaalde aandoening kost en hebt de kosten van afwijkingen van het ideale zorgpad inzichtelijk. Daarmee kun je zien hoe gevoelig de kosten zijn voor bepaalde praktijkvariaties of complicaties. Als het aantal complicaties verdubbelt dan stijgen de kosten voor de totale populatie bijvoorbeeld met 7%. Door ook de verschillende tariefafspraken te relateren aan het zorgpad kun je het zorgpad ook monitoren vanuit de financiële opbrengsten. Daarmee heb je belangrijke stuurinstrumenten om goede afspraken over ketenfinanciering te maken en deze te monitoren!

   Ketenzorg

   Net als ketenfinanciering is ketenzorg wellicht ook nog niet iets wat op korte termijn op de agenda staat. Maar ook hier kan Process Mining je op termijn bij ondersteunen. Door met Process Mining niet alleen het zorgpad in het ziekenhuis of zorginstelling in kaart te brengen maar ook de andere zorgverleners in de keten te minen ontstaat een compleet beeld van de zorg die door de keten verleend wordt. Dubbele of onhandige overdrachten in de keten vallen direct op en kun je aanpakken. Met Process Mining kun je de zorgketen regelmatig onderzoeken om te zien of de ketenzorg nog aansluit en welke praktijkvariaties er zijn.

   Expansie van best practices

   Process Mining geeft je inzicht in de verschillende manieren van werken. Door dit te combineren met PREMs, PROMs en de kosten is het mogelijk om te identificeren wat de beste zorg is tegen de laagste kosten. Het biedt je daarmee een goede basis voor het ontwerpen van het ideale zorgpad. Door Process Mining continu toe te passen kun je deze relaties blijven leggen en continu verbeteren. Het is daarmee dus het ideale instrument om als ondersteunende technologie voor VBHC in te zetten.

   Process Mining kan dus bij alle principes van VBHC van toegevoegde waarde zijn en is niet alleen handig als je gaat starten met VBHC, maar ook als je er al mee bezig bent. Process Mining lijkt dus een ideaal instrument om als ondersteunende technologie voor VBHC in te zetten.

   Zelf aan de slag met Process Mining binnen jouw organisatie?

   Schrijf je in voor de gratis Masterclass!

   Roderick Schreuder

   Roderick Schreuder

   Roderick Schreuder is een technologie ondernemer en data science expert. Hij heeft + 20 jaar ervaring in verschillende sectoren bij organisaties zoals Philips, ING, Heerema, Achmea, NXP en Belastingdienst. Sinds 2006 is hij betrokken bij BiZZdesign en heeft zich recent gestort op de data science techniek ‘Process Mining’ bij MonkeyMining. Roderick is regelmatig gastspreker op conferenties en congressen en wordt regelmatig gevraagd om technologie inspiratiesessies voor directies en management teams te faciliteren. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool en Business University Nyenrode.

   Anderen bekeken ook:

   Ben je overtuigd?

   Begin gelijk met de MonkeyMiner!

   GRATIS MASTERCLASS