In data science hebben we zoals in eerder blogs besproken white box-modellen en black box-modellen. Bij white box-modellen kunnen we de ‘keuze’ van het algoritme volgen; we zien een begrijpelijke correlatie tussen inputdata en voorspelling. Bij black box-modellen zien we geen correlatie; we krijgen alleen een voorspelling zonder toelichting. Meer weten over forecasting met Process Mining? 

Het hebben van zo’n white box-model getraind met behulp van data wil nog niet zeggen dat we causaliteit hebben gevonden. Het ontdekken van causaliteiten vereist een begrip van de werking van het onderliggende mechanisme en het toetsen van de hypothese met experimenten. We kunnen dus niet zonder meer de resultaten toepassen om een organisatieverbetering door te voeren. Misschien hebben we een variabele gevonden die het resultaat is van een andere causale variabele of misschien kunnen we de variabele helemaal niet beïnvloeden.

Ik dacht hierbij gelijk aan het weer, maar besefte toen dat dit eigenlijk een slecht voorbeeld is. Iemand heeft me namelijk onlangs verteld dat hij werkte aan methodieken om de regen in ontwikkelingslanden te beïnvloeden. Maar normaal gesproken kunnen we het aantal verkochte ijsjes niet beïnvloeden door de zon harder aan het werk te zetten.

We kunnen de correlaties wel gebruiken als startpunt om beter begrip te krijgen van het causale mechanisme. Een lastigheid in organisaties hierbij is vaak dat we geen objectieve buitenstaander zijn, maar zelf onderdeel vormen van het te toetsen systeem. Ook al zouden we alle causale variabelen en het exacte effect op de outputvariabele kennen en de variabele kunnen beïnvloeden, dan is een organisatieverandering nog steeds verre van triviaal. We hebben namelijk altijd te maken met een onvoorspelbare factor: de mens.

Mensen zijn geen onwillige objecten die we zomaar anders in kunnen zetten, zoals de afdeling Human Resources vooral in Angelsaksische bedrijven nog weleens wil laten geloven. Mensen reageren op elke verandering en er komen feedback loops. En juist dit soort twee orde-effecten begrijpen wij slecht.

vergrijzing

Zelf aan de slag met Process Mining binnen jouw organisatie?

Schrijf je in voor de gratis Masterclass!

Linda Terlouw

Linda Terlouw

Dr. ir. Linda Terlouw holds both an MSc in Computer Science and an Msc in Business Information from the University of Twente. Her PhD research focused on modularization of organizations and IT systems using Enterprise Ontology and Service-Oriented Architecture. At the moment she is mainly working on data science (e.g. forecasting), data visualization and process mining (www.monkeymining.com). Before she started her own company, Icris, she worked for IBM and Ordina (a large Dutch consulting firm). Clients she has been working for include several Dutch water suppliers, a large municipality, several factories, and the Ministry of Defense. She is lector (professor) at the Avans+ University of Applied Sciences and teaches at Nyenrode Business University.

Ben je overtuigd?

Begin gelijk met de MonkeyMiner!

GRATIS MASTERCLASS